Whatsapp Whatsapp
Telefon Zavolej teď

TRANSPLANTACE VLASŮ FUE

Co je technika transplantace vlasů FUE?

Pro ty, kteří si chtějí nechat udělat transplantaci vlasů, je výběr nejlepší techniky transplantace vlasů palčivou otázkou. Technika FUE, která označuje „extrakci folikulárních jednotek“ nebo „individuální extrakci folikulů“, je považována v oblasti transplantace vlasů za nejmodernější dostupnou techniku.

Technika transplantace vlasů FUE je chirurgickou variantou folikulární mikrotransplantační techniky a provádí se formou extrakce jednoho folikulu z dárcovské zóny po druhém, bez nutnosti stehů a bez zanechání jizev.

Tyto folikulární jednotky ve skupinách po 1, 2, 3 nebo 4 vlasových skupinách jsou odebrány v přirozených seskupeních a pečlivě připraveny. V zásadě neexistuje lepší technika, protože způsob extrakce folikulů z dárcovské zóny zachová jejich přirozenou formu.

Kdo je vhodným kandidátem pro techniku FUE?

 • Pacienti s omezeným a kontrolovaným vypadáváním vlasů,
 • Pacienti, kteří se chtějí vyhnout zjizvení,
 • Pacienti s dárcovskými zónami s nízkou hustotou,
 • Pacienti, kteří chtějí zamaskovat jizvy z předchozích transplantací vlasů.

Extrakce folikulů technikou FUE je ve srovnání s jinými technikami transplantace vlasů mnohem jednodušší a bezbolestnější . FUE je drobný chirurgický zákrok, klasifikovaný jako jednoduchý lékařský výkon.  Základem je, že žádná folikulární jednotka není během extrakce poškozena. A v dárcovské zóně nehrozí nebezpečí ztráty citlivosti. Na velikosti jehel nebo speciálních nástrojů punch záleží. Úspěch FUE závisí na přesném použití nejmenšího možného speciálního nástroje punch. Výběr správné velikosti hraje rozhodující roli a záleží na zkušenostech realizátora.

Technika FUE není invazivní operací, protože transplantační zóna se zahojí během několika dnů a nehrozí žádné poškození nervů.

Výhody techniky FUE

Pacient může sportovat jeden měsíci po provedení zákroku FUE. Za tuto dobu jednotky transplantovaných folikulů zakoření v přijímací zóně.

Další výhodou techniky FUE jsou různé možnosti potenciálních dárcovských zón po celém těle. S FUE je možné odebrat přebytečné vlasy z jiných částí těla a transplantovat je do požadované zóny.

Nejkvalitnější transplantace vlasů je k dispozici prostřednictvím techniky FUE. Po provedení FUE si pacient může také kdykoli zvolit jakýkoli účes.

Úspěch veškerých technik pro transplantaci vlasů závisí v konečném důsledku na zkušenostech a profesionalitě realizátora. Pokud si přejete dosáhnout nejlepšího výsledku, vyžadujte příslib přirozeného vzhledu, rozsáhlé zkušenosti a dobré výsledky v minulosti, které odráží potřeby a očekávání bývalých pacientů.

Závěrem lze říci, že technika FUE je pro pacienty výhodnější díky možnosti výběru štěpů z různých míst těla, rychlému hojení a 100% záruce úspěchu.

Transplantace vlasů FUE pro uspokojivé výsledky

Technika FUE (Extrakce folikulárních jednotek) je známá jako nejlepší a ideální technika pro transplantaci vlasů, která je v dnešní době k dispozici. Využívá se v mikrochirurgii, kdy se při zákroku používají nejmenší mikroskalpely tenčí než 1 mm.  Pomocí těchto nejmenších jehel a mikroskalpelů lze odebrat větší počet vlasů a transplantovat je pod správným úhlem a ve správném směru do ošetřované zóny.

Kdo může podstoupit transplantaci vlasů technikou FUE?

Technika FUE je vhodná pro pacienty všech věkových skupin, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu a chtějí podstoupit transplantaci vlasů.

Dalším požadavkem pro ty, kteří chtějí podstoupit FUE, je adekvátní dárcovská zóna s hustými kvalitními vlasy.

Chcete-li podstoupit transplantaci vlasů v raném věku, je možné, že v pozdějším věku bude potřeba dalších chirurgických zákroků z hormonálních příčin a nevypočitatelného vypadávání vlasů. Osobní estetická očekávání se také mohou časem změnit. Předpokládá se proto, že věk 30-40 let poskytne mnohem uspokojivější výsledky. Proto je důrazně doporučováno zahájit transplantaci vlasů po dosažení 30 let – nejen z hormonálních důvodů, ale také kvůli měnícím se estetickým očekáváním mladých lidí v průběhu let.

Kromě věku pacienta existují další faktory, které ovlivňují kvalitu a výsledek transplantace vlasů FUE:

 • Hustota dárcovské zóny
 • Rozsah transplantační zóny
 • Počet odebraných vlasů na folikulární jednotku
 • Pohlaví
 • Kvalita štěpů
 • Typ vlasů a
 • Barva vlasů

Za účelem dosažení co nejlepších výsledků po operaci FUE se zájemcům doporučuje nechat si tyto uvedené vlastnosti zkontrolovat dermatologem. Pokud jsou všechny předpoklady týkající se textury a struktury v pořádku, jste vhodným kandidátem pro použití techniky FUE.

Zbytek záleží na úspěšnosti zákroku na správné klinice a u správného realizátora.

Nejnovější technologie při transplantaci vlasů FUE

Nejmodernější technologií v technice FUE je robotické ošetření. K dispozici je také druhá a třetí generace robotických technologií FUE. Toužíte-li po ošetření nejnovější generace, hledejte kliniku s nejmodernějšími verzemi technologií pro transplantaci vlasů a rozsáhlými zkušenostmi ošetřujícího týmu.

Pomocí vysoce přesné zobrazovací specifikace robotické technologie je možné bezpečným způsobem odebrat více folikulárních jednotek bez zanechání stopy nebo jizvy.  Není potřeba zdůrazňovat, že efektivně a s dobrými výsledky může robotické technologie používat pouze zkušený chirurg.

Výhody techniky FUE

Technika FUE nabízí pacientům řadu výhod a má mnoho silných stránek. Chceme-li je vyjmenovat stručně, můžeme říci, že

 • neinvazivní zákrok,
 • krátká sezení,
 • rychlé zotavení,
 • konzistentní výsledky a
 • absence jizev jsou hlavními výhodami FUE.

Vzhledem k výše jmenovaným žádaným charakteristikám je FUE v poslední době velmi oblíbená a doporučovaná.

Nejpozději do dvou týdnů po ošetření technikou FUE může pacient pokračovat ve svých sportovních aktivitách včetně náročných sportů.

Která technika transplantace vlasů je nejlepší?

V tomto článku bychom rádi probrali nejlepší dostupné techniky transplantace vlasů. Mimochodem, vybereme i ten nejvhodnější způsob pro vás.

Technika FUE:

Technika transplantace vlasů FUE je v současnosti známa jako nejnovější a nejmodernější metoda transplantace vlasů. Zejména při použití v oblasti temena poskytuje rychlé a nejlepší výsledky u mužů i žen.

Dobře známé výhody transplantační techniky FUE uvádíme níže;

 • FUE je nejméně invazivní chirurgický zásah
 • Při FUE se používají nejmenší jehly a mikrochirurgické nástroje, takže z dárcovské zóny lze odebrat velké množství štěpů
 • Pacienti se mohou po operaci velmi rychle zotavit, stačí 2-4 dny.
 • Fue lze provést s uspokojivými výsledky, které trvají dlouhá léta, v jakémkoli věku

Existuje několik forem techniky FUE v závislosti na chirurgických nástrojích, které jsou během zákroku použity.

V současné době jsou k dispozici velmi užitečné typy techniky FUE:

 • Zlatá technika FUE
 • Perkutánní technika

Při zlaté technice FUE jsou při zákroky používány chirurgické nástroje vyrobené ze zlata. Zlato je známé jako nejvhodnější materiál pro lidské tělo a samotné speciální zlaté chirurgické nástroje jsou navrženy velmi citlivým způsobem.

Při perkutánní technice jsou nástroje pro mikrochirurgii navrženy tak, aby nepoškodily zónu, kde proběhla transplantace – aby nezanechaly jizvy ani stopy. To znamená, že doba zotavení je bezkonkurenčně nejkratší. Nejchoulostivějším tématem týkajícím se perkutánní techniky je, že musí být provedena zkušeným chirurgem nebo chirurgickým týmem, který je velmi zdatný v oboru mikrochirurgie.  Další výhodou perkutánní techniky ve srovnání s jinými metodami je, že není potřeba holení.

 

Haartransplantation Türkei - Dr. Emrah Cinik Haartransplantation | Barthaartransplantation | DHI-Haartransplantation has 4.87 out of 5 stars 2293 Reviews on ProvenExpert.com